Obsah

SMS Info kanál.

Typ: ostatní
Změny související s přijetím nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"), jehož účinnost nastane 25.5.2018.

V Novém Vestci dne 16.5.2018

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů Vás žádáme o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem informování prostřednictvím SMS InfoKanál. Souhlas vyjádříte odpovědí na tuto SMS ve tvaru: IK NVESTEC do 30 dnů. Pokud souhlas nevyjádříte, Vaše osobní údaje budou ze systému smazány, SMS Vám nebudou zasílány. Děkujeme.

 

Služba SMS Info Kanál je určena pro občany obce Nový Vestec ve věku nejméně 16 let. Registrací do této služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejich orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod., informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat :

1. na tel. čísle : 326 991 539 - v úřední hodiny OÚ - telefonicky - ústně.

2. e-mailem : podatelna@obecnovyvestec.cz - písemně.

3. zasláním sms na tel. číslo : 326 991 539 - ve tvaru ODREGISTRUJ nebo ODREG.

Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo popisné nebo evidenční, případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny ( např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinností dle zákona o elektronických komunikací budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesností či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů obce od 25.5.2018 pana Bc. Ludvíka Gottfrieda - viz "Oznámení" vyvěšené na ÚD OÚ. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

 

 


Vytvořeno: 17. 5. 2018
Poslední aktualizace: 17. 5. 2018 09:55
Autor: Správce Webu