Obsah

Vážení a milí spoluobčané, sousedé a přátelé,

léto je v plném proudu, nastala doba zasloužených dovolených a ačkoli pro většinu z nás je letošní dovolená výjimečná, dovolte mi Vás informovat o některých událostech, ke kterým došlo během mého působení, ale především o změnách, které Vás ještě čekají.

Mnozí z Vás si jistě všimli nového kontejnerového stání v ulici K bažantnici. Můžeme zde nalézt kontejnery na plast a papír, které mají odlehčit do té doby přetěžované kontejnery u obecního úřadu. Situace se částečně zlepšila, a proto je v plánu výstavba ještě jednoho podobného stání v ulici Dr. J. B. Foerstera. To však oddalují nezrealizované pokládky inženýrských sítí distribuční společností.

Jistě jste se divili anketě na facebooku a dotazníkům ve Vašich schránkách ohledně kompostérů. Obci se podařilo požádat o dotaci na kompostéry pro obec. Řada z Vás nabídky využila a obec objednala kompostéry podle výsledku dotazníků a ankety. K dispozici by měly být v první polovině příštího roku. 

Jak vidíte, jedna z hlavních priorit vedení obce je zlepšení nakládání s odpady v obci. Výsledkem našeho snažení je prokazatelné snížení produkce komunálního a zvýšení tříděného odpadu. Doufám, že to povede ke zlepšení životního prostředí v naší obci.

Často dostávám otázky ohledně žalostného stavu ulice Hlavní a podélných chodníků. Majitelem komunikace je Krajský úřad Středočeského kraje. Jsem v kontaktu se správcem komunikace, ale urychlení opravy a rekonstrukce povrchu se zatím nedaří urychlit. Dosáhli jsme alespoň vyčištění hlavních svodných trativodů, takže dešťová voda se nehromadí na povrchu vozovky. 

Jiná situace je ohledně chodníků. 

V letošním roce byl ukončen projekt rekonstrukce chodníků, který byl provázen mnoha problémy, které zde nebudu popisovat. Naštěstí k tak velkým investicím mohou obce využít dotačního titulu. Po předložení projektu poskytovateli dotace však byl projekt zamítnut s mnoha připomínkami. Žádost o dotaci byla tudíž stažena a v příštím roce po opravě projektu bude zažádáno opětovně. 

Zastupitelstvo rozhodlo, že finance obce dislokované na rekonstrukci chodníků budou použity na rekonstrukci střechy obecního úřadu, která je skutečně v žalostném stavu. Tímto Vás žádám o shovívavost a maximální opatrnost při průjezdu kolem obecního úřadu v podzimních měsících, kdy zmiňovaná rekonstrukce střechy bude probíhat. 

Dalším úspěchem bylo zastřešení autobusové zastávky na návsi. V plánu je pokračování zastávkou Na Pískách. 

Rovněž se podařilo dokončit osvětlení ulice Karlova.

Obci Nový Vestec ve spolupráci se sousední obcí Káraný se podařilo v těžkých dnech koronavirové krize zajistit dezinfekci pro všechny občany. Toto obtížné období sociální a kulturní izolace krutě zasáhlo i do kulturního dění v naší obci a většina akcí byla zrušena. Ale i naše obec se probouzí z útlumu. S velkou radostí bych Vás rád pozval na 2. ročník Melounobraní, které se koná 28. srpna 2020 v 17:00 hodin na návsi. Připraveny pro Vás budou ukázky techniky vyřezávání z melounů, aktivity pro děti i dospělé, grilování a nebude chybět ani hudební doprovod kapely Pády.

Milí spoluobčané, přeji Vám  pohodové prožití slunných letních dnů, ničím nerušené dovolené uprostřed své rodiny a přátel, se kterými se budete cítit příjemně.

                                                                                                             Jiří Lubert

                                                                                                  starosta obce Nový Vestec