Obsah

Obecní vodovod a kanalizace

Vodovod i kanalizace je v majetku Obce Nový Vestec. Správu vodovodu a kanalizace zajišťuje obec. Odpovědná osoba za správu  je pan Ing. Jiří Sedláček.

 

Provozní řád ČOV

Schválení kanalizačního řádu

Výpis z živnostenského rejstříku-vodovodu

Rozhodnutí k provozování vodovodu v obci

 

 

Veřejná zakázka Kanalizace a ČOV Nový Vestec:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/35673c60-190f-42e1-9422-bf29267f6c39/Zakazka/P14V00000001

2015

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce č.5/2015.

zde ke stažení

 

2017

Standard kanalizace - přijato na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2017.

zde ke stažení

 

2018

Cena vodného a stočného pro rok 2018 - přijato na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2017.

zde ke stažení

 

2019

Cena vodného a stočného pro rok 2019 - přijato na zasedání zastupitelstva dne 27.9.2018.

zde ke stažení

 

2020

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Výpis ze zasedání zastupitelstva č.7_2019 - usn.č. 11_7_2019.doc (53 kB)

Výpočet vodného a stočného pro rok 2020.

 

Ceník práce a materiálů - kanalizace. Platný od 5.11.2020.

Ceník práce a materiálů - vodovod. Platný od 5.11.2020. (11.74 kB)

 

2021

Cena vodného a stočného pro rok 2021

Výpis ze zasedání zastupitelstva č.7/2020 - usn. č. 7/7/2020.