Obsah

Územní studie lokality BI 7b

Územní studie lokality BI 7b - koordinace.

NovýVestecUS7koordinace.pdf Staženo: 185x | 11.12.2017

Územní studie lokality BI 7b - širší vztahy.

NovýVestecÚS7širší.pdf Staženo: 177x | 11.12.2017

Územní studie lokality BI 7b - textová část.

NovýVestecÚS7text.pdf Staženo: 342x | 11.12.2017

Územní studie lokality BI 2.

Oznámení o schválení možnosti využití územní studie obytné lokality BI 2 Nový Vestec.

Oznámení o využitelnosti ÚS BI 2.doc Staženo: 185x | 11.12.2017

Územní studie lokality BI 2 - hlavní výkres.

NovýVestecÚS2hl.pdf Staženo: 196x | 11.12.2017

Územní studie lokality BI 2 - koordinace.

NovýVestecÚS2koordinace.pdf Staženo: 162x | 11.12.2017

Územní studie lokality BI 2 - širší vztahy.

NovýVestecÚS2širší.pdf Staženo: 180x | 11.12.2017

Územní studie lokality BI 2 - textová část.

NovýVestecÚS2text.pdf Staženo: 225x | 11.12.2017

Rok 2009

Oznámení o projednání upraveného Návrhu zadání územního plánu Nový Vestec.

file26.pdf Staženo: 199x | 24.08.2009

Územní plán--upravený návrh zadání.

file27.pdf Staženo: 257x | 24.08.2009

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Nový Vestec

file13.pdf Staženo: 205x | 20.05.2009

Zadání územního plánu - grafická část - schváleno.

file62.pdf Staženo: 196x | 10.12.2009

Zadání územního plánu - text. část č. 1 - schváleno.

file63.pdf Staženo: 223x | 10.12.2009

Zadání územního plánu - text. část č. 2 - schváleno.

file64.pdf Staženo: 219x | 10.12.2009

Zadání územního plánu - text. část č. 3 - schváleno.

file65.pdf Staženo: 208x | 10.12.2009

Stránka