Obsah

Dokumenty úřadu

Rok 2012

Návrh závěrečného účtu obce Nový Vestec za rok 2011.

file237.pdf Staženo: 278x | 25.04.2012

Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise.

file252.pdf Staženo: 266x | 19.06.2012

Rozpočet obce pro rok 2013.

8153b692a8d289186a393085c19f6cab.pdf Staženo: 253x | 28.12.2012

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2012 v obci Nový Vestec.

file236.pdf Staženo: 270x | 12.04.2012

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu "Výstavba veřejného osvětlení ul. Ovocná, Ke Spořilovu."

file251.pdf Staženo: 275x | 19.06.2012

Záměr prodeje obecního pozemku - parc. č. 460, 461.

file244.pdf Staženo: 157x | 21.05.2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.

file240.pdf Staženo: 153x | 26.04.2012

Rok 2011

Návrh rozpočtu obce Nový Vestec pro rok 2011

file149.xls Staženo: 135x | 09.02.2011

Navýšení jednotkových cen odpadů pro rok 2012.

file191.pdf Staženo: 165x | 25.10.2011

Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

file153.pdf Staženo: 154x | 15.03.2011

Rozpočtové provizorium na rok 2012.

file202.pdf Staženo: 136x | 13.12.2011

Rozpočtový výhled na roky 2012-2014.

file201.pdf Staženo: 139x | 13.12.2011

Veřejná vyhláška-oznámení veřejnéjo projednání konceptu územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

file180.pdf Staženo: 164x | 15.08.2011

Záměr prodat nemovitý majetek

file184.pdf Staženo: 136x | 13.09.2011

závěrečný účet obce za rok 2010

file172.pdf Staženo: 149x | 06.06.2011

Rok 2010

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce

file136.pdf Staženo: 142x | 01.11.2010

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15.-16.10.2010.

file131.pdf Staženo: 153x | 12.10.2010

Návrh rozpočtu pro rok 2010

file70.pdf Staženo: 138x | 23.02.2010

Oznámení k volbám do zastupitelstva obce Nový Vestec na období 2010 - 2014

file111.pdf Staženo: 149x | 14.07.2010

Oznámení o době a místě konání voleb do PS P ČR

file93.pdf Staženo: 402x | 12.05.2010

Stránka