Obsah

Dokumenty úřadu

Rok 2010

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a do senátu PČR

file129.pdf Staženo: 146x | 27.09.2010

Oznámení o počtu členů OVK

file115.pdf Staženo: 142x | 09.08.2010

Svolání OVK.

file91.pdf Staženo: 455x | 30.04.2010

VOLBY do PS ČR 2010.

file87.pdf Staženo: 134x | 09.04.2010

VOLBY do PSČR 2010.

file88.pdf Staženo: 143x | 09.04.2010

Výpočet ceny vody pro rok 2010.

file86.pdf Staženo: 155x | 01.03.2010

Výsledky voleb do Senátu PČR - ve dnech 22.-23.10.2010 - 2. kolo

file135.pdf Staženo: 223x | 26.10.2010

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 15. -16.10.2010

file132.pdf Staženo: 151x | 18.10.2010

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

file92.pdf Staženo: 155x | 16.04.2010

Záměr pronájmu obecních pozemků.

file163.doc Staženo: 144x | 10.01.2010

Závěrečný účet Obce Nový Vestec za rok 2009.

file82.pdf Staženo: 166x | 29.03.2010

Rok 2009

Informace o počtu a sídle volebního okrsku.

file34.pdf Staženo: 465x | 01.09.2009

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

file4.pdf Staženo: 157x | 01.06.2009

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

file3.pdf Staženo: 438x | 01.06.2009

Jmenování zapisovatelky OVK.

file32.pdf Staženo: 148x | 01.09.2009

Návrh rozpočtové změny č. 2

file42.pdf Staženo: 148x | 21.09.2009

Návrh rozpočtové změny č. 3

file55.pdf Staženo: 207x | 26.10.2009

Rozpočtový výhled hospodaření obce Nový Vestec na období 2010-2011.

file16.pdf Staženo: 149x | 14.05.2009

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

file2.doc Staženo: 285x | 01.06.2009

Stanovení minimálního počtu členů OVK.

file33.pdf Staženo: 455x | 30.08.2009

Stránka