Obsah

Zastupitelstvo obce

 

 Zastupitelstvo obce

 starosta obce  Martin Šubrt

326 991 539

starosta@obecnovyvestec.cz
 místostarostka obce  Renata Hájková 326 991 539
608 608 895
mistostarosta@obecnovyvestec.cz
 zastupitelka  Jana Štěpánková 723 560 166  
 zastupitel  Zdeněk Rataj 602 964 207  
 zastupitel  Miroslav Smolík 603 475 896  
 zastupitel  Bronislav Bodlák 602 151 020  
 zastupitel  Jiří Lubert 603 155 994  
 

 

Finanční výbor

předseda Jana Štěpánková    
členové Bronislav Bodlák    
  Miroslav Smolík    

 

Kontrolní výbor

předseda Zdeněk Rataj
členové Miroslav Smolík
  Jiří Lubert

 

Stavební komise

předseda Martin Šubrt
členové Miroslav Smolík
  Jiří Lubert
  Zdeněk Rataj
   
poradkyně ing. arch. Martina Bredová

 

Kulturní komise

předseda Bronislav Bodlák
členové Miroslav Smolík
  Jiří Lubert
  Zdeněk Rataj
  Jaroslava Beránková
  Renata Hájková 
  Jana Štěpánková
  Martin Šubrt

 

 

Komise životního prostředí

předseda Miroslav Smolík
členové Zdeněk Rataj
  Jiří Lubert