Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce

 

 Zastupitelstvo obce

 starosta obce  pan Jiří Lubert

326 991 539

starosta@obecnovyvestec.cz
 mistostarosta obce  pan Martin Šubrt 326 991 539

mistostarosta@obecnovyvestec.cz

 zastupitelka  paní Jana Štěpánková    
 zastupitel  pan Zdeněk Rataj    
 zastupitel  pan ing. Karel Pokorný    
 zastupitelka  paní Petra Vavroušková    
 zastupitel  pan Miloš Hájek    
 

 

Finanční výbor

předseda paní Jana Štěpánková
členové pan ing. Karel Pokorný
  pan Zdeněk Rataj

 Kontrolní výbor

předseda pan Zdeněk Rataj
členové paní Jana Štěpánková
  pan ing. Karel Pokorný

Stavební komise

předseda pan Jiří Lubert
členové pan Matin Šubrt
  pan Zdeněk Rataj
  pan ing. Karel Pokorný
   
poradkyně ing. Arch. Martina Bredová

 

Kulturní komise

předseda paní Jana Štěpánková
členové paní Jaroslava Beránková
  paní Hana Bodláková
  paní Kateřina Škorpíková
  paní Alice Hodačová
  paní Petra Vavroušková
  pan Zdeněk Rataj
  pan Jiří Lubert
  pan Miloš Hájek

 

 

Komise životního prostředí

předseda pan ing. Karel Pokorný
členové pan Jiří Lubert
  pan Zdeněk Rataj