Obec Nový Vestec
Nový Vestec

Slovo starosty 10.10.2020

starosta informuje

V Novém Vestci dne 10.10.2020

Vážení spoluobčané, milí sousedé a přátelé,

Dovoluji si Vás na tomto místě informovat o nejdůležitějších událostech, které proběhly, probíhají, které nás čekají a o problémech, s nimiž se potýkáme a které se dotknou každého z nás.

Snad nejdiskutovanější téma poslední doby je příběh koronaviru, který těžce zasáhl do běžného života každého z nás. Vývoj situace lze přirovnat s jistými modifikacemi k vývoji v jarním období, kdy pandemie zasáhla i dění v naší obci. Na jaře se obci podařilo pro občany sehnat značné množství dezinfekce. Jistou zásobu jsem se tehdy rozhodl ponechat a využít ji v případě další vlny. Tato situace nyní nastala. Vyzýváme proto občany, kteří mají zájem o další dezinfekci, nechť si ji vyzvednou na obecním úřadě.

V dalším bodě bych rád reagoval na příspěvky na sociálních sítích, které poukazují na neúčast naší obce v MAS Polabí o.p.s., čímž vrhají špatný stín na práci vedení naší obce. Mohu vás ubezpečit, že veškeré investiční akce intenzívně konzultuji se specialisty na dotační možnosti a vždy se podařilo nalézt výhodnější podmínky čerpání dotací při podání žádosti přímo u poskytovatele příspěvku, než při podání žádosti o dotaci přes jakoukoliv MAS. Administrace takových projektů financované s příspěvkem přímo od poskytovatele stojí sice vedení obce větší úsilí, ale přinese obci více peněz, které lze použít na další rozvoj a lepší občanskou vybavenost.

Hned z počátku našeho volebního období přijalo zastupitelstvo výhodnou nabídkou koupě pozemku u lesa mezi ulicemi Spojovací a Spojovací II s tím, že zde obec vybuduje předškolní zařízení pro místní děti, čímž by vyřešila nejpalčivější problém vesteckých rodin s malými dětmi. V současné době zastupitelstvo rozhodlo zadat vypracování projektové dokumentace na výstavbu předškolního zařízení.

Dalším, velmi diskutovaným problémem obce, je zoufalý stav chodníků zejména v ulici Hlavní. Podařilo se nám nalézt dotační titul, který nám pokryje uznatelné náklady z 85 %, čili z cca 13 milionové investice nám stát přispěje přes 10 mil Kč. Jak již bylo uvedeno v minulém příspěvku, v prvním kole byla naše žádost nečekaně odmítnuta kvůli změněným požadavkům poskytovatele příspěvku, nicméně v současné době finišují práce na úpravě projektu a pevně věřím, že v lednu, kdy bude vyhlášena výzva k podávání žádostí o podporu, bude naše žádost přijata a schválena.

V současné době probíhá rekonstrukce střechy OÚ. Děkujeme všem občanům za shovívavost a respektování zhoršené dopravní situace v okolí staveniště.

Děkujeme všem, kteří se účastnili 3. října úklidu obecní návsi a zejména zeleně na ní rostoucí, která potřebuje v těchto podzimních měsících odbornou péči. V jarních měsících příštího roku plánuje obec úklid nejen návsi, ale celé obce. Přesný termín bude včas zveřejněn.

31.10. se můžeme těšit na kulturní akci věnovanou vyřezávání dýní jako přípravu na Halloween.

Dne 29.11. uděláme radost zejména malým obyvatelům naší obce, kdy bude zahájen adventní čas rozsvícením vánočního stromu.

 Týden poté 6. 12. přijde sv. Mikuláš. Všechny tři akce by se měly organizovat venku, takže prozatím, za současných podmínek, by nebylo kvůli pandemii koronaviru žádné velké omezení. Je otázka, zda budeme moci podávat veřejnosti tradiční svařák či čaj, ale vše ukáže čas. 

Jiná situace však je ohledně oslav závěru roku. Dne 31.12. by se měla jako každý rok konat v kulturním sále oslava konce letošního roku. Čas ukáže, do jaké míry nám koronavirus dovolí se jí účastnit. Pevně věřím, že do té doby se podaří pandemii zkrotit na takovou úroveň, aby tyto svátky proběhly standardním způsobem.

Na počátku příštího roku bude postupně vyklizena přibližně polovina provozu p. Pešky navazující na budovu OÚ. Na vyklizeném místě bude zbudováno sběrné místo, které Vám, občanům Nového Vestce, nabídne další kontejnery pro:

  • Nebezpečný odpad
  • Elektroodpad,
  • Kovy
  • Pneumatiky
  • V omezené míře i uložení velkoobjemového odpadu po celý rok.

Jen připomínám, že v současné době obec disponuje kontejnery na:

  • Papír
  • Plasty
  • Sklo
  • Tetrapak
  • Olej.

 V minulém Slově starosty jsem se zmínil o příspěveku na vybavení občanů Nového  Vestce kompostéry. V rámci dotace bude i nakoupen drtič odpadu, který bude k dispozici občanům a uložen právě v prostorách přiléhající k budově OÚ. V plánu je pořízení drtiče, který zvládne podrtit klest o průměru do 150 mm.

Na Úřední desce visí výzva na podávání návrhů na využití bývalého obchodu v budově OÚ. Prostor vyžaduje rekonstrukci, tak by bylo efektivní při té příležitosti uzpůsobit vše budoucímu využití.

Jsem si dobře vědom problému s osvětlením ulice Na pískách. Můžete se těšit na její kompletní rekonstrukci společně s ulicí Ovocnou. V rámci této rekonstrukce by se mělo položit nové elektrické vedení zásobující elektřinou pouliční lampy.

Vážení sousedé, jak vidíte, plánů a investic na zvelebení naší obce je hodně a finance nejsou nevyčerpatelné. K problémům finančního rázu se v poslední době přidaly i problémy vyšší moci v podobě pandemie. Věřím ale, že s vaší podporou všechny nastíněné problémy překonáme a společně si budeme pomáhat, podporovat a povzbuzovat, nikoliv unavovat malichernými hádkami, jejichž řešení ubírá času a sil a které by se daly využít ke zvelebení naší obce, našeho domova.

                                                                                                                               Jiří Lubert
Váš starosta obce

Datum vložení: 10. 10. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2022 19:28

Praktické informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31
1 2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26 27
28
29 30

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Infokanál

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru