Obsah

Rok 2021

Hlavní výkres - grafická část.

k veřejnému projednání

Hlavní výkres 1_5000 (1).pdf Staženo: 35x | 16.11.2021

Koordinační výkres - grafická část.

k veřejnému projednání

Koordinační výkres 1_5000 (1).pdf Staženo: 24x | 16.11.2021

Odůvodnění změny - textová část.

k veřejnému projednání

Odůvodnění Změny č. 2 ÚP.pdf Staženo: 25x | 16.11.2021

Veřejná infrastruktura.

k veřejnému projednání

Veřejná infrastruktura 1_5000 (1).pdf Staženo: 16x | 16.11.2021

Veřejně prospěšné stavby.

k veřejnému projednání

Veřejně prospěšné stavby 1_5000 (1).pdf Staženo: 15x | 16.11.2021

VV - zahájení veřejného projednání, změna č. 2 Územního plánu

VV - zahájení veřejného projednání zm.č.2.doc Staženo: 31x | 16.11.2021

Změna č. 2 Územního plánu - textová část.

k veřejnému projednání

Nový Vestec ÚP Zmč2 final bez odůvodnění.pdf Staženo: 28x | 16.11.2021

Rok 2019

Návrh zadání - textová část, k projednání.

Návrh Zadání - k projednání.pdf Staženo: 13x | 16.11.2021

Vv - Oznámení o zahájení projednání Návrhu zadání změny č.2 Územního plánu obce Nový Vestec

Vv - Oznámení o zahájení projednáí Návrhu zadání zm.č.2.pdf Staženo: 15x | 16.11.2021

Výkres zadání 2019

VÝKRES ZADÁNÍ 2019-10-09 - k projednání.pdf Staženo: 12x | 16.11.2021

Rok 2017

Návrh Rozhodnutí o námitkách ke změně č. 1 ÚP NV, uplatněných podle §52/2 k opakovanému veřejnému projednání do 26.1.2017.

nÁvrh rozhodnutÍ o nÁmitkÁch k opakovanému veřejnému projednání uplatněných podle § 52 odst. 2(nový vestec)do 26_1_2017.doc Staženo: 721x | 28.06.2017

Opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu Nový Vestec.

oop-změna Úp č. 1.pdf Staženo: 885x | 28.06.2017

Oznámení zveřejnění údajů o vydané změně č. 1 Územního plánu obce Nový Vestec.

Oznámení zveřejnění údajů o vydané změně č. 1.doc Staženo: 527x | 12.12.2017

Veřejná vyhláška-oznámení o vydání OOP - Změna č. 1 ÚP NV.

vv-oznámení o vydání opatření obecné povahy, změna č. 1 Úp nv.pdf Staženo: 516x | 28.06.2017

Změna č. 1 ÚP NV - Důvodová zpráva.

důvodová zpráva- zm.č. 1.doc Staženo: 530x | 28.06.2017

Změna č. 1 Územního plánu Nový Vestec

Návrh Rozhodnutí o námitkách ke změně č. 1 ÚP NV, uplatněných podle § 52/2 k veřejnému projednání do 20.10.2016

nÁvrh rozhodnutÍ o nÁmitkÁch uplatněných podle § 52 odst. 2(nový vestec)do 20_10_2016.doc Staženo: 612x | 28.06.2017

Změna č. 1 Územního plánu Nový Vestec - Hlavní výkres.

NovýVestecZměnaÚP2hlavnípdf.pdf Staženo: 916x | 28.06.2017

Změna č. 1 Územního plánu Nový Vestec - koordinační výkres.

NovýVestecZměnaÚP4koordinace.pdf Staženo: 660x | 28.06.2017

Změna č. 1 Územního plánu Nový Vestec - textová část.

změna č. 1 Úp nv.pdf Staženo: 706x | 28.06.2017

Změna č. 1 Územního plánu Nový Vestec - Veřejně prospěšné stavby (VPS).

NovýVestecZměnaÚP3VPS.pdf Staženo: 505x | 28.06.2017

Stránka