Obsah

Poplatková povinnost - Poplatky rok 2022

Komunální odpad:

druh odpadu
nádoba ( l )
četnost
počet/rok
cena za rok a nádobu
směsný odpad 110;120 1 x za 14 dnů 26 - lichý týden 1.500,-- Kč

směsný odpad

110;120 1 x za týden 52 3.000,-- Kč
         
směsný odpad 240 1 x za 14 dnů 26 - lichý týden 3.000,-- Kč
směsný odpad 240 1 x za týden 52 6.000,-- Kč
         
  • na staré známky bude svoz prováděn pouze do konce března 2022
  • plátcem poplatku je vlastník nemovitosti
  • k nemovitosti je možné zakoupit svoz dvou i více popelnic dle Vaší potřeby

Svoz bioodpadu bude probíhat  1x za 14 dní každé sudé úterý