Obsah

Krizové řízení


Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

Lze dohledat aktuálně na adrese:

Další informace lze také dohledat na adrese:

 

Povodňový plán 

 

Zpracování digitálního povodňového plánu a varovného systému pro obec.


Výstrahy :

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

 

zde ke stažení

zde ke stažení

 

 

NEBEZPEČÍ  SILNÉHO VĚTRU

 

zde ke stažení

 

 

 

 

 


Výstražný a varovný systém ochrany obyvatelstva + obecní rozhlas.

 • celý systém je SCHVÁLEN HZS ČR pro použití v jednotném systému výstrahy a varování obyvatelstva (JSVV)
 • systém pracuje na principu
  trvalého vysílání jedinečného plovoucího digitálního kódu.
 • nahrazuje původní obecní rozhlasy s drátovým rozvodem moderní bezdrátovou technologií,
  pracující dle všeobecného oprávnění č.VO-R/2/07.2005-15, vydané ČTÚ a určené pro BMIS
 • provoz zařízení podléhá pouze ohlášení a je BEZPLATNÝ
 • zabezpečuje navázaní kontaktu se všemi občany v mimořádných
  situacích
 • umožňuje srozumitelně, operativně informovat a varovat v kterékoli denní i noční době
 • řeší informační potřeby měst a obcí současnými technologickými
  možnostmi
 • je rozšiřitelným stavebnicovým systémem

Vysílací část ROR

 • pult ROR OP
 • ovládací multimediální PC
 • vysílací modulární rozvaděč VR
 • modul ovl. přes tel.linku ROR MT
 • ROR MA modul napojení na JSW
 • ROR MZ modul výstupu pro napojení na 100V rozvod
 • zdroj externího modulačního signálu (tuner, CD, mgf)
 • dosah vysílání je ve středně členitém terénu asi 3-5 km, na rovině je tato vzdálenost až dvojnásobná
 • možnost retranslace signálu při požadavku na větší dosah

Pult ROR umožňuje

 • ovládat 10 samostatných rozhlas okruhů s různým množstvím hlásičů
 • hlásit přes mikrofon
 • připojit zdroj externího modul signálu (např. minisystém)
 • indikace provozních stavů systému