Obsah

Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2

Telefonní kontakt pro občany Nového Vestce starší 70 let, pro pomoc zvládání základních životních potřeb: 773 370 974

Informace o omezení provozu OÚ.

 

Odkaz na Státní zdravotní ústav:

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

 

Odkaz na MZ ČR :

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Odkaz na krajské hygienické stanice:

https://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/krajske-hygienicke-stanice_7735_1206_5.html

 

 

Odkaz na Středočeský kraj - Krajský úřad středočeského kraje:

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktualni-vyskyt-onemocneni-covid-19/

 

Rozhodnutí Hejtmanky:

Rozhodnutí č. 1.

Rozhodnutí č. 2.

 

Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje:

Usneseni_BRK_20032020.docx (53.3 kB)

 

 

Letáky :

koronavirus_letak.pdf (459.22 kB)

jak_pouzivat_rousku.pdf (1.71 MB)

Doporuceni_pro_cestovatele_ecdc_CZ_SZU_final.pdf (126.27 kB)

covid_19_bus.pdf (41.51 kB)

 

VÝSTRAHY

Povodně - výstraha 18_6_2020