Obec Nový Vestec
Nový Vestec

Czech point

Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.czech_point

Upozornění !
Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Ověřené výstupy z CZECHPOINTu vydává:

Obecní úřad Nový Vestec

Úřední hodiny od 1.1.2010:

 • Pondělí: 13:00 – 19:00 hod.
 • Úterý : 09:00 – 12:00 hod.
 • Středa: 13:00 – 19:00 hod.
 • Čtvrtek: 09:00 – 12:00 hod.

Obecní úřad Nový Vestec prostřednictvím Czech POINT v současnosti poskytuje:

Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete:

 • výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:

 • osoba, které se výpis týká - platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Zmocněnec - v případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce.

Výpis z rejstříku trestů pro právnickou osobu

V souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim vznikla na Ministerstvu spravedlnosti evidence Rejstříku trestů pro právnické osoby. Z této evidence je vydáván výpis z Rejstříku trestů pro právnickou osobu. Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žádost se netiskne, ani nearchivuje. Správní poplatek za vydání výpisu je ve výši 100 Kč.

Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 124/2008 Sb., (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů nebo opis z rejstříku trestů, a to v elektronické podobě dálkovým přístupem.

Pracovníci orgánů veřejné moci, kteří budou mít oprávnění získávat výpisy a opisy z Rejstříku trestů podle výše uvedené novely, budou zavedeni svými správci skupin do systému Czech POINT s příslušnou novou rolí a budou mít k dispozici pouze elektronické formuláře pro získávání výpisů a opisů z Rejstříku trestů (nebudou tedy s tímto účtem moci současně poskytovat ověřené výstupy veřejnosti podle zákona č. 365/2000 Sb.).

Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete:

 • úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete znát:

 1. list vlastnictví - je nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví
 2. u seznamu nemovitostí – je třeba znát katastrální území včetně:
  1. parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu
  2. číslo popisné, jedná-li se o stavbu
 3. u seznamu jednotek - je třeba znát katastrální území, popisné číslo domu ale i přesné číslo bytu

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

Výstup z obchodního rejstříku

Co dostanete:

 • úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete znát:

 • identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Výstup ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:

 • úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete znát:

 • identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Výpis bodového hodnocení osoby

Co dostanete:

 • řidiči zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete:

 • řidiči předloží doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz.
 • Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Co dostanete:

 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku.

Co potřebujete znát:

 • identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o:

 • ohlášení živnosti
 • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
 • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. 

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. 

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 • Výpis z insolvenčního rejstříku

 • Datové schránky

 • Centrální úložiště ověřovacích doložek

 • Úschovna systému Czech POINT

 • CzechPOINT@office

 • Základní registry

 • Správní poplatky

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Bodové hodnocení osoby 100,- Kč 50,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Registr účastníků provozu MA ISOH 100,- Kč 50,- Kč
Podání ohlášení živnosti 50,- Kč 0,- Kč

Všechny výpisy úřad poskytne žadateli v optimálním případě na počkání, pouze po zaevidování žádosti a zaplacení správního poplatku.

Poplatky se platí v hotovosti v pokladně úřadu, doklad o zaplacení poplatku obdržíte na místě.

Podrobné informace získáte na www.czechpoint.cz

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3
4 5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29 30
31
1 2

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Infokanál

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

nahoru