Obsah

Obec Nový Vestec

Historie obce

V 6. století se postupně na našem území začali usazovat Slované. V okolí soutoku Labe a Jizery existovalo rozhraní působnosti vlivu čtyř významných slovanských kmenů - Čechů ( Přemyslovců ), Charvátů, Pšovanů a Zličanů a právě v této oblasti začaly vznikat základy českého státu. Přes sousední Toušeň vedly i dvě významné obchodní cesty - "polská" z Prahy do Slezska a Litvy a "lipská" z Brandýsa do Čelákovic.

 


 

22.01.2019

Informace Katastrální úřad

Informace Katastrální úřad

Detail

03.01.2019

Uzavření obchodu - "Smíšené zboží."

Oznámení občanům obce Nový Vestec.

Detail

31.10.2018

PID - informace.

Informace o "Lítačce."

Detail

06.10.2018

Volební výsledky naší obce.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce v roce 2018.

Detail

28.11.2016

Podmínky odvádění odpadních vod - dodržování pravidel

Podmínky odvádění odpadních vod - dodržování pravidel

Podmínky odvádění odpadních vod

Detail

24.01.2019 od 18:00

ČČK - schůzka

Schůze Českého Červeného Kříže.

Obec Káraný

26.01.2019 od 18:08

Myslivecký ples

Myslivecký ples

Detail

27.01.2019 od 15:30

Bruslení

Doprava vlastní. Vstup zdarma - nutné mít s sebou doklad o trvalém bydlišti v Káraném. Rodiče zodpovídají za své děti.

Obec Káraný

09.02.2019 od 00:00

Lyžařský zájezd

Lyžařský zájezd

Obec Káraný

09.02.2019 od 18:00 - 10.02.2019 do 23:59

Narozeninová oslava pro DOBROMYSL

Slavíme 6. narozeniny MAS: Oslava, jejíž výtěžek bude věnován na vybavení nového dobročinného obchodu Dobromysl, proběhne 9. 2. 2019 od 18:00 hodin v jídelně ZŠ Palachova v Brandýse nad Labem. K tanci a poslechu Vám zahraje dívčí

Obec Káraný

27.02.2018

Vítání občánků.

Přivítání nových občánků v obci.

Detail

27.02.2018

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklé přípojky vodovodu v obci, ul. Spojovací.

Detail

27.02.2018

ČOV obce Nový Vestec.

ČOV obce Nový Vestec.

Čistírna odpadních vod (ČOV) obce Nový Vestec, vybudovaná v roce 2014-2015 převážně z dotace OPŽP MŽP - evropských fondů, úvěru od ČS, a.s. a částečně z uspořených peněz obce z let minulých.

Detail

22.11.2016

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Detail

22.11.2016

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Detail