Obsah

Obec Nový Vestec

Historie obce

V 6. století se postupně na našem území začali usazovat Slované. V okolí soutoku Labe a Jizery existovalo rozhraní působnosti vlivu čtyř významných slovanských kmenů - Čechů ( Přemyslovců ), Charvátů, Pšovanů a Zličanů a právě v této oblasti začaly vznikat základy českého státu. Přes sousední Toušeň vedly i dvě významné obchodní cesty - "polská" z Prahy do Slezska a Litvy a "lipská" z Brandýsa do Čelákovic.

 


 

31.10.2018

PID - informace.

Informace o "Lítačce."

Detail

31.10.2018

Pozvánka ke kulatému stolu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Středočeským krajem Vás v rámci realizace projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň zve na: přednášku.

Detail

06.10.2018

Volební výsledky naší obce.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce v roce 2018.

Detail

03.05.2018

Spalničky ve Středočeském kraji.

Upozorňujeme na výskyt spalniček ve Středočeském kraji - viz dopis starostům s žádostí o předání informací občanům.

Detail

14.03.2018

Svoz bioodpadu

BIO ODPADY

Detail

24.11.2018 od 18:06

Poslední leč

Poslední leč

Detail

27.11.2018 od 00:00

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu

Obec Káraný

02.11.2018 od 00:00 - 26.11.2018 do 00:00

Výstava obrazů Kočárovna

Výstava obrazů Kočárovna

Obec Káraný

01.12.2018 od 18:12 - 02.12.2018 do 23:59

Rezervace sálu.

Soukromá akce.

Detail

05.01.2019 od 18:09 - 06.01.2019 do 23:59

Rezervace sálu.

Taneční ples.

Detail

27.02.2018

Vítání občánků.

Přivítání nových občánků v obci.

Detail

27.02.2018

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklé přípojky vodovodu v obci, ul. Spojovací.

Detail

27.02.2018

ČOV obce Nový Vestec.

ČOV obce Nový Vestec.

Čistírna odpadních vod (ČOV) obce Nový Vestec, vybudovaná v roce 2014-2015 převážně z dotace OPŽP MŽP - evropských fondů, úvěru od ČS, a.s. a částečně z uspořených peněz obce z let minulých.

Detail

22.11.2016

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Detail

22.11.2016

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Detail