Obsah

Obec Nový Vestec

Historie obce

V 6. století se postupně na našem území začali usazovat Slované. V okolí soutoku Labe a Jizery existovalo rozhraní působnosti vlivu čtyř významných slovanských kmenů - Čechů ( Přemyslovců ), Charvátů, Pšovanů a Zličanů a právě v této oblasti začaly vznikat základy českého státu. Přes sousední Toušeň vedly i dvě významné obchodní cesty - "polská" z Prahy do Slezska a Litvy a "lipská" z Brandýsa do Čelákovic.

 


 

17.08.2019

„D10 LS STARÁ BOLESLAV – SVÉMYSLICE – DSP, ZDS, IČ, AD“

Jedná se o opravu vozovkového souvrství, obnovu nezpevněných krajnic a vodorovného a svislého dopravního značení, výměnu krajních svodidel vlevo ve směru staničení a jejich doplnění, obnovu odvodnění a kácení mimolesních dřevin.

Detail

30.07.2019

Očkování psů 2019.

Očkování psů 2019 před budovou Obecního úřadu.

Detail

02.04.2019

Výlukové jízdní řády od 8.4.2019 do odvolání

Od pondělí 8. dubna bude uzavřen most v obci Radonice. Rekonstrukce mostu potrvá do září letošního roku. Následkem této uzavírky bude zaveden výlukový jízdní řád pro linku 367. S ohledem na zachování přestupních vazeb ve Staré Boleslavi dojde k drobným posunům jednotlivých spojů na linkách 666, 667, 669 a 670. Pro úplnost ještě doplňujeme, že jízdní řády jsou rovnou upraveny tak, aby nemuselo dojít k další změně při chystané uzavírce ulice Pražská v Brandýse, ke které by mělo dojít ještě během dubna.

Detail

31.10.2018

PID - informace.

Informace o "Lítačce."

Detail

06.10.2018

Volební výsledky naší obce.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce v roce 2018.

Detail

18.08.2019 od 18:00

Koncert v Káraném na hřišti "A Šmytec"

Koncert v Káraném na hřišti "A Šmytec" Eva Čadová - zpěv, Jan Kudláček - zpěv, klavír, Jan Chvojka - housle, host: Martin Čada - kytara, 18.8.2019 od 18:00

Obec Káraný

18.08.2019 od 18:00

Koncert v Káraném na hřišti "A ŠMYTEC"

Koncert se koná na hřišti v Káraném dne 18.8.2019 od 18.00 hod..

Detail

23.08.2019 od 20:30

Divadelní soubor při TJ Jizera Káraný zve na představení: "Účastníci zájezdu"

Káraný - hřiště, 23.8.2019 od 20:30 a 30.8.2019 od 20:30.

Obec Káraný

24.08.2019 od 13:30

Káranská 1000

Začátek na plácku před restaurací u Ferusů.

Obec Káraný

24.08.2019 od 13:30

Káranská 1000

Začátek na plácku před restaurací u Ferusů.

Obec Káraný

23.04.2019

Velikonoční jarmark 2019.

Velikonoční jarmark 2019.

1. ročník

Detail

27.02.2018

Vítání občánků.

Přivítání nových občánků v obci.

Detail

27.02.2018

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklé přípojky vodovodu v obci, ul. Spojovací.

Detail

27.02.2018

ČOV obce Nový Vestec.

ČOV obce Nový Vestec.

Čistírna odpadních vod (ČOV) obce Nový Vestec, vybudovaná v roce 2014-2015 převážně z dotace OPŽP MŽP - evropských fondů, úvěru od ČS, a.s. a částečně z uspořených peněz obce z let minulých.

Detail

22.11.2016

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Detail