Obsah

Obec Nový Vestec

Historie obce

V 6. století se postupně na našem území začali usazovat Slované. V okolí soutoku Labe a Jizery existovalo rozhraní působnosti vlivu čtyř významných slovanských kmenů - Čechů ( Přemyslovců ), Charvátů, Pšovanů a Zličanů a právě v této oblasti začaly vznikat základy českého státu. Přes sousední Toušeň vedly i dvě významné obchodní cesty - "polská" z Prahy do Slezska a Litvy a "lipská" z Brandýsa do Čelákovic.

 


 

21.07.2018

Očkování psů 2018.

Očkování psů v obci v roce 2018.

Detail

22.05.2018

Řidičské průkazy nově.

Od 1.7.2018 dochází k trvalému uzavření pracoviště řidičských průkazů na adrese : Praha 1, Biskupská 7 - viz příloha.

Detail

16.05.2018

SMS Info kanál.

Změny související s přijetím nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"), jehož účinnost nastane 25.5.2018.

Detail

03.05.2018

Spalničky ve Středočeském kraji.

Upozorňujeme na výskyt spalniček ve Středočeském kraji - viz dopis starostům s žádostí o předání informací občanům.

Detail

14.03.2018

Svoz bioodpadu

BIO ODPADY

Detail

16.08.2018 od 00:00

Kavárnička

Kavárnička

Obec Káraný

21.08.2018 od 00:00

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu

Obec Káraný

25.08.2018 od 00:00

Divadlo Káraný

Divadlo Káraný

Obec Káraný

31.08.2018 od 00:00

Divadlo Káraný

Divadlo Káraný

Obec Káraný

01.09.2018 od 00:00

Svoz velkoobjemových kontejnerů

Svoz velkoobjemových kontejnerů

Obec Káraný

27.02.2018

Vítání občánků.

Přivítání nových občánků v obci.

Detail

27.02.2018

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklé přípojky vodovodu v obci, ul. Spojovací.

Detail

27.02.2018

ČOV obce Nový Vestec.

ČOV obce Nový Vestec.

Čistírna odpadních vod (ČOV) obce Nový Vestec, vybudovaná v roce 2014-2015 převážně z dotace OPŽP MŽP - evropských fondů, úvěru od ČS, a.s. a částečně z uspořených peněz obce z let minulých.

Detail

22.11.2016

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Detail

22.11.2016

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Detail