Obsah

Obec Nový Vestec

Historie obce

V 6. století se postupně na našem území začali usazovat Slované. V okolí soutoku Labe a Jizery existovalo rozhraní působnosti vlivu čtyř významných slovanských kmenů - Čechů ( Přemyslovců ), Charvátů, Pšovanů a Zličanů a právě v této oblasti začaly vznikat základy českého státu. Přes sousední Toušeň vedly i dvě významné obchodní cesty - "polská" z Prahy do Slezska a Litvy a "lipská" z Brandýsa do Čelákovic.

 


 

19.03.2018

brigáda na úklid hřiště

TJ JIZERA KÁRANÝ pořádá v sobotu 7.4. od 9,00 hod. brigádu na úklid hřiště

Detail

14.03.2018

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu bude zahájen v úterý 3.4. 2018 a dále v úterý, každý sudý týden. Poslední svoz bude 27.11.2018. Známku je třeba zakoupit do 21.3.2018. Cena: 120 litrů.............600,- 240 litrů.............900,-

Detail

05.03.2018

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu jaro 2018.

Obecní úřad organizuje ve spolupráci s FCC ČR, s.r.o. sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci - viz přiložené letáky.

Detail

28.11.2016

Podmínky odvádění odpadních vod - dodržování pravidel

Podmínky odvádění odpadních vod - dodržování pravidel

Podmínky odvádění odpadních vod

Detail

03.04.2018 od 00:00

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu

Obec Káraný

07.04.2018 od 00:00

Cykloturistika

Cykloturistika

Obec Káraný

07.04.2018 od 00:00

Brigáda na úklid hřiště

Brigáda na úklid hřiště

Obec Káraný

14.04.2018 od 09:10

Sběr nebezpečných odpadů

Sběr nebezpečných odpadů

Obec Káraný

17.04.2018 od 00:00

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu

Obec Káraný

26.12.2017 - 31.12.2018

Rozpočet obce pro rok 2018.

27.02.2018

Vítání občánků.

Přivítání nových občánků v obci.

Detail

27.02.2018

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklé přípojky vodovodu v obci, ul. Spojovací.

Detail

27.02.2018

ČOV obce Nový Vestec.

ČOV obce Nový Vestec.

Čistírna odpadních vod (ČOV) obce Nový Vestec, vybudovaná v roce 2014-2015 převážně z dotace OPŽP MŽP - evropských fondů, úvěru od ČS, a.s. a částečně z uspořených peněz obce z let minulých.

Detail

22.11.2016

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Detail

22.11.2016

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Detail