Obsah

Obec Nový Vestec

Historie obce

V 6. století se postupně na našem území začali usazovat Slované. V okolí soutoku Labe a Jizery existovalo rozhraní působnosti vlivu čtyř významných slovanských kmenů - Čechů ( Přemyslovců ), Charvátů, Pšovanů a Zličanů a právě v této oblasti začaly vznikat základy českého státu. Přes sousední Toušeň vedly i dvě významné obchodní cesty - "polská" z Prahy do Slezska a Litvy a "lipská" z Brandýsa do Čelákovic.

 


 

18.09.2018

Čištění řeky Jizery 2018.

Ve dnech 12. - 13. 10. 2018 proběhne 1. ročník akce "Čistá řeka Jizera ."

Detail

14.09.2018

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu říjen 2018.

Dne 27.10.2018 v době od 08.00 do 09.00 hod. proběhne svoz nebezpečného odpadu a v době 08.00 do 11.00 hod. proběhne svoz velkoobjemového odpadu.

Detail

14.09.2018

Svatováclavské slavnosti 2018 - informace k autobusové lince 666.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážený pane vedoucí, z důvodu tradičního konání Národní Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi v pátek 28. září 2018 bude přerušen provoz autobusů mezi autobusovým stanovištěm ve Staré Boleslavi a Komenského náměstím v Brandýse nad Labem. Z tohoto důvodu dojde k mimořádné úpravě jízdních řádů pro tento den. Podrobný popis změn tras naleznete v příloze v souboru Informace. Současně přikládám i plánek linkového vedení, který bude platit opět pouze 28. září od 6:00 do 24:00 hod. Objízdná trasa je vedena po dálnici D10. Současně je uzavřen nájezd na dálnici ve směru z Brandýsa do Staré Boleslavi, proto mezi Brandýsem a Starou Boleslaví budou jezdit pouze standardní autobusy na linkách 367 a 478. Kloubové autobusy na lince 375 ukončí jízdu v zastávce „Most“, odkud je to na náměstí Svatého Václava cca 700 metrů. Díky objízdné trase po dálnici D10 dojde ke změnám příjezdů a odjezdů linek 367 do Staré Boleslavi. Z důvodu zajištění návazností je nutné mimořádně upravit i jízdní řády linek 478, 666, 667 a 669. Mimořádně bude také v tento den v provozu linka 379. V příloze Vám proto zasílám tyto jednodenní jízdní řády pro Vaši potřebu. Linky 376, 471, 477 a 655 nemají žádnou změnu a pojedou podle pravidelného jízdního řádu. S pozdravem a přáním hezkého dne Karel Bakeš | odbor příměstské dopravy oddělení projektování příměstské dopravy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1 mobil: +420 725 434 914 | e-mail: bakes@ropid.cz

Detail

14.09.2018

PID - informační zpravodaj č. 17.

PID - informační zpravodaj ze dne 14.9.2018.

Detail

14.09.2018

Očkování psů říjen 2018

Na OÚ Nový Vestec bude dne 1.10.2018 probíhat opakované očkování psů.

Detail

22.09.2018 od 00:00

Zájezd do Polska

Zájezd do Polska

Obec Káraný

02.10.2018 od 00:00

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu

Obec Káraný

16.10.2018 od 00:00

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu

Obec Káraný

30.10.2018 od 00:00

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu

Obec Káraný

02.11.2018 od 00:00 - 26.11.2018 do 00:00

Výstava obrazů Kočárovna

Výstava obrazů Kočárovna

Obec Káraný

27.02.2018

Vítání občánků.

Přivítání nových občánků v obci.

Detail

27.02.2018

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklé přípojky vodovodu v obci, ul. Spojovací.

Detail

27.02.2018

ČOV obce Nový Vestec.

ČOV obce Nový Vestec.

Čistírna odpadních vod (ČOV) obce Nový Vestec, vybudovaná v roce 2014-2015 převážně z dotace OPŽP MŽP - evropských fondů, úvěru od ČS, a.s. a částečně z uspořených peněz obce z let minulých.

Detail

22.11.2016

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Detail

22.11.2016

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Detail