Obsah

Obec Nový Vestec

Historie obce

V 6. století se postupně na našem území začali usazovat Slované. V okolí soutoku Labe a Jizery existovalo rozhraní působnosti vlivu čtyř významných slovanských kmenů - Čechů ( Přemyslovců ), Charvátů, Pšovanů a Zličanů a právě v této oblasti začaly vznikat základy českého státu. Přes sousední Toušeň vedly i dvě významné obchodní cesty - "polská" z Prahy do Slezska a Litvy a "lipská" z Brandýsa do Čelákovic.

 


 

03.01.2019

Uzavření obchodu - "Smíšené zboží."

Oznámení občanům obce Nový Vestec.

Detail

31.10.2018

PID - informace.

Informace o "Lítačce."

Detail

06.10.2018

Volební výsledky naší obce.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce v roce 2018.

Detail

28.11.2016

Podmínky odvádění odpadních vod - dodržování pravidel

Podmínky odvádění odpadních vod - dodržování pravidel

Podmínky odvádění odpadních vod

Detail

04.01.2016

Kanalizace a ČOV - kontakty

Kanalizace a ČOV - kontakty

Kanalizace a ČOV - kontakty

Detail

21.01.2019 od 00:00 - 23.01.2019 do 00:00

Sbírka Diakonie

Sbírka Diakonie

Obec Káraný

24.01.2019 od 18:00

ČČK - schůzka

Schůze Českého Červeného Kříže.

Obec Káraný

26.01.2019 od 18:08

Myslivecký ples

Myslivecký ples

Detail

27.01.2019 od 15:30

Bruslení

Doprava vlastní. Vstup zdarma - nutné mít s sebou doklad o trvalém bydlišti v Káraném. Rodiče zodpovídají za své děti.

Obec Káraný

09.02.2019 od 00:00

Lyžařský zájezd

Lyžařský zájezd

Obec Káraný

27.02.2018

Vítání občánků.

Přivítání nových občánků v obci.

Detail

27.02.2018

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklého vodovodu.

Oprava prasklé přípojky vodovodu v obci, ul. Spojovací.

Detail

27.02.2018

ČOV obce Nový Vestec.

ČOV obce Nový Vestec.

Čistírna odpadních vod (ČOV) obce Nový Vestec, vybudovaná v roce 2014-2015 převážně z dotace OPŽP MŽP - evropských fondů, úvěru od ČS, a.s. a částečně z uspořených peněz obce z let minulých.

Detail

22.11.2016

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Výměna označení ulic

Detail

22.11.2016

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Úklid sklepa

Detail